W naszych gabinetach pracujemy z osobami dorosłymi indywidualnie oraz prowadzimy terapię par i rodzin (wraz z dziećmi).

Terapia indywidualna- to cykliczne spotkania z terapeutą, zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu (czasami częściej) zawsze poprzedzone spotkaniami, które nazywamy konsultacjami. Ich celem jest wspólne rozpoznanie i nazwanie problemów oraz oczekiwań z jakimi zgłasza się Pacjent.

Jeśli terapeuta i Pacjent podczas konsultacji dojdą do wniosku, że chcą razem pracować – możemy rozpocząć psychoterapię. Będziemy podczas niej starać się poznać nie tylko świadomą część problemów, ale przede wszystkim nieświadomą część umyslu ukształtowanego we wczesnym dzieciństwie i stanowiącego rdzeń osobowości każdego człowieka. Nie jest jednocześnie prawdą, że podczas sesji zajmujemy się wyłącznie przeszłością. Równie ważną, jeśli nie ważniejszą, jest współczesność – czyli to wszystko, co dzieje się w obecnym życiu osoby poszukującej pomocy. 

Przyjmujemy, że objawy na które skarży się Pacjent są zewnętrznym przejawem złożonych, nieprawidłowych procesów psychologicznych zachodzących w wewnętrznym, w dużej mierze nieświadomym, świecie pacjenta. Opowiadanie o tym, co dzieje się w życiu codziennym, ale również opowiadanie snów, badanie skojarzeń, fantazji, powoduje, że terapeuta może aktywnie pomagać Pacjentowi poznawać jego świat wewnętrzny, a poprzez to pomagać odzyskiwać mu poczucie sprawczości w życiu. Równie ważnym faktem jest to, że w miarę poznawania przez Pacjenta własnej nieświadomości wycofują się objawy, które go do leczenia przyprowadziły. Dlatego ważnym jest, aby sesje odbywały się systematycznie – wtedy dostęp do nieświadomych procesów staje się możliwy.

W psychoterapii umowę pomiędzy terapeutą a Pacjentem dotyczącą częstotliwości sesji, odpłatności, przerw w terapii etc, nazywamy settingiem. Wszelkie ustalenia odbywają się pod koniec konsultacji.

Terapia pary- Pracujemy z parami doświadczonymi zdradą, problemami w obszarze życia seksualnego,  problemami wychowawczymi, czasami w sytuacji około rozwodowej. Przychodzą do nas również pary, które nie wiedzą, czy w ogóle jeszcze cokolwiek do siebie czują. Wszystkim staramy się pomóc tak, aby dalsze życie mogło toczyć się w większym rozumieniu siebie oraz siebie wzajemnie. Odkrycie wewnętrznych konfliktów, nieświadomych motywów, ale też odczytanie na nowo, a czasami po raz pierwszy, pragnień, potrzeb – bywa leczące, wyzwalające. 

Terapia rodziny– to spotkania, na które zapraszamy rodziców z dziećmi. Czasami się zdarza, że kłopoty, które są udziałem dzieci, czy jednego z nich, zakłócają funkcjonowanie całej rodziny.

Terapeuta podczas sesji będzie się starał zrozumieć, na czym polegają kłopoty poszczególnych osób i jak przyczynia się do tego sposób funkcjonowania całej rodziny.