Agnieszka Breitkopf
+48 601 726 682   

psychoterapia-integrum.pl


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat uczestniczę w seminariach superwizyjnych, prowadzonych przez superwizorów szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Analitycznego.
W 1999 r ukończyłam 2–letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim: Pomoc psychologiczna rodzinie i dziecku. Posiadam uprawnienia mediatora sądowego. Jestem absolwentką (2005 r) rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4-letniej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. W 2018 r ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Z młodzieżą i dorosłymi pracuję od 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi pracując w Domu Dziecka (wychowawca oraz członek zespołu adopcyjnego), podczas 2-letniego stażu jako terapeuta grupowy i indywidualny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując w Centrum Pomocy Rodzinie, a także w Zespole Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.
Od 2005 r. prowadzę psychoterapię indywidulną młodzieży i dorosłych oraz par i rodzin w prywatnym gabinecie. Pracuję metodą psychoanalityczną. Swoją pracę poddaję systematyczniej superwizji.

Sylwia Osada
+48 791 825 800   
sylwiaosada.com


Jestem psychologiem-seksuologiem oraz psychoterapeutką po szkoleniu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Ukończyłam Wydział Psychologii oraz studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (wcześniej SWPS). Odbyłam staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy Centrum Psychoterapii oraz ukończyłam kursy specjalistyczne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych konferencjach, wykładach, szkoleniach. Od kilku lat prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuję w nurcie integracyjnym.
Głównymi obszarami mojej pracy jest leczenie zaburzeń seksualnych, zaburzenia nastroju, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnienie od zachowań seksualnych oraz pornografii

Renata Arseniuk
+48 605 179 029


Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenie podyplomowe z psychoterapii, prowadzone przez Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. W pracy z pacjentem jest mi bliskie podejście psychoanalityczne, które umożliwia zajmowanie się problemami sięgając do ich przyczyn. Staram się poznawać osobę, jej sposób przeżywania i myślenia. Zrozumienie znaczenia jakie mają, u danej osoby, jej objawy, trudności pomaga w ich stopniowym rozwiązywaniu.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Marta Witkowska
+48 503 780 498


Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychoterapia, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. W ramach własnej praktyki prowadzi terapię indywidualną adolescentów i dorosłych, w szczególności w obszarze zaburzeń odżywiania się i zachowań autodestruktywnych.